Objekti u izgradnji

Belladona 7

Detalji projekta

Lokacija: Kneza Miloša 22
Početak izgradnje: –
Izgrađena: 2018. god.
Broj stanova: 35
Broj lokala: 4

Stambeni objekat JOVI

DETALJI PROJEKTA

Lokacija: Dositeja Obradovića 32-36
Početak izgradnje: avgust 2019. god.
Završetak izgradnje: decembar 2020. god.
Broj stanova: 25
Broj lokala: