Bivša Jugobanka

Detalji objekta

Lokacija: Karađorđeva 79
Površina:500m2
Tri nivoa